Skip to main content

sfc logo tekst

korps commando troepen

SFC Nieuwsbrief
Mei 2022

Roosendaal 20 mei 2022

Beste commandovrienden, -vriendinnen,

Met regelmaat willen wij jullie door middel van een nieuwsbrief op de hoogte houden overhet wel en wee van het Korps Commandotroepen en onze SFC.

SFC website

Inmiddels is onze eigen SFC website in de lucht. Op https://commandovrienden.nl wordt een volledig en fraai beeld van onze stichting weergegeven. De website is een goede ondersteuning voor werving van nieuwe (bijzondere) begunstigers.

Werving van (bijzondere) begunstigers

Het huidige aantal begunstigers staat thans op 268 waarvan 8 bijzondere begunstigers. Om de financiële doelstelling in 2026 te kunnen halen, hebben we het dubbele aantal begunstigersnodig. Met de website als ondersteuning, willen we jullie vragen om elk tenminste één nieuwe (bijzondere) begunstiger te zoeken. Als dat vóór 1 juli 2022 lukt, kunnen de nieuwe begunstigers behalve de draagspeld “commandovriend” een uitnodiging voor de SFC-dag 2022 tegemoet zien. De SFC-dag 2022 wordt dit jaar op vrijdag 7 oktober as op de Engelbrecht van Nassaukazerne gehouden. We zijn al begonnen met de voorbereidingen voor een interessant programma !

Lezingen

Een andere “tool” om de doelstelling te halen zijn lezingen. Het bestuur en ambassadeurs verzorgen lezingen voor ondernemingen, instanties etc. Oud-commando instructeurs verzorgen een inspirerende lezing van maximaal 2 uur, waarmee een inkijk wordt gegeven in de opleiding en motivatie van de operators van het Korps Commandotroepen. Kernwaarden vormen de basis voor uitzonderlijke “performance” van gewone burgers die hebben geleerd in teamverband te presteren. We stellen het zeer op prijs indien jullie ons in contact kunnen brengen met bedrijven die hierin geïnteresseerd zijn.

Ambassadeurs

We zoeken voor onze groep ambassadeurs nog enkele vrijwilligers ter versterking van de wervingscapaciteit. De werkzaamheden betreffen het benaderen van bedrijven, instanties (ziekenhuizen, brandweer etc.) voor lezingen, participatie in lezingen, werving van begunstigers en het mee organiseren van de jaarlijkse SFC-dag. Eens per kwartaal vergaderen de ambassadeurs op de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal, of op een andere passende centraal gelegen locatie. 

Bestuur SFC