Skip to main content

sfc logo tekst

korps commando troepen

SFC-DAGEN

Jaarlijks organiseren we voor onze begunstigers een speciale dag: de SFC-dag. Tijdens deze dag wordt een interessant programma gepresenteerd en ontmoet u mede-commandovrienden en oud-commando’s.

Een perfecte dag om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten. Uiteraard informeren we die dag onze begunstigers ook over het wel en wee van de SFC. 

Deze speciale dag wordt zeer gewaardeerd.

SFC-DAGEN 2023

Niet één, maar twee geweldig mooie SFC-dagen!

1ste SFC-dag 2023

De administratie van de Stichting Fondswerving en -beheer Commandogemeenschap (SFC) mocht het afgelopen jaar een groot aantal begunstigers bijschrijven. Dat resulteerde ook in een recordaantal bezoekers dat de SFC-dag wilde bijwonen en daarom konden die niet op één dag ontvangen worden. Daarom moest de SFC-dag in twee dagen opgesplitst worden. De eerste SFC-dag was op 27 oktober.

De begunstigers van de SFC waren dit jaar te gast bij de Defensie Para School (DPS) in Breda. De DPS komt voort uit de Para-instructiegroep (PIG) van het KCT. De PIG verzorgde vele jaren de para-opleiding voor militairen ingedeeld bij het KCT en later ook voor het Korps Mariniers. Onder andere met de oprichting van de Luchtmobiele Brigade, werd besloten de PIG in een “Defensiejasje” te gieten. De DPS is nog altijd een overwegend KCT gerunde entiteit, inmiddels met domicilie op de Seeligkazerne in Breda.

In het ietwat gedateerde gebouw (DPS wacht op de bouw van een nieuw onderkomen in Eindhoven) kregen de bezoekers een inkijk in het functioneren van de paraschool. De huidige DPS beschikt thans over veel meer middelen die in de zogenaamde derde dimensie worden gebruikt. Voor de begunstigers van SFC had commandant van DPS Lkol Piet Klein met zijn staf een informatief en leerzaam roulatieprogramma samengesteld.

De bezoekers waren opgedeeld in 2 groepen, die onderling weer waren opgedeeld in groepen A,B,C. Daardoor kon met kleine groepen de diverse onderdelen bezocht worden waarbij de bezoekers een beeld kregen van de para ondersteuningsgroep. Een kit lay out met de vele verschillende valschermen automatische opening (AO) en vrije val (VV), het onderhoud van het materiaal, de para-pakafdeling en herstelafdeling. Verbazing was er over de geavanceerde materialen die nu ter beschikking staan. Zoals de bevoorrading waarbij materialen en zelfs voertuigen, tot wel 2000 kg, vanaf grote hoogte gedropt worden en computergestuurd zelfstandig hun weg zoeken naar de landingsplaats. Bij de boeiende uitleg door de DPS-staf hing iedereen aan hun lippen.

Als laatste gaf de schrijver van het boek Topi Merah, Siebe Postma, een lezing over de acties, en in het bijzonder de actiesprongen van de para-commando’s tijdens de politionele acties, in Indië. De bijzondere dag werd afgesloten met een gezellig borreluur. Bij het afscheid kregen Lkol Piet Klein en zijn staf veel complimenten voor de geweldig ontvangst en de leerzame dag.

Een bijzonder geslaagde dag voor de SFC-begunstiger, mogelijk gemaakt door de medewerking van DPS. Wil jij volgend jaar ook bij de SFC-dag aanwezig zijn? Geef je dan op als begunstiger. Het is een investering in onszelf.

Welkom door voorzitter Leen Vroegop

Welkom door voorzitter Leen Vroegop

Evert met cijfers van de SFC

Evert met cijfers van de SFC

Uitleg op de herstelafdeling

Uitleg op de herstelafdeling

Lunch met o.a. Ruud en Rembrandt

Lunch met o.a. Ruud en Rembrandt

In de parahal

In de parahal

Op de parapak-afdeling

Op de parapak-afdeling

Commandofilm Jaren 80

Commandofilm Jaren 80

Kit lay out in de parahal

Kit lay out in de parahal

Lunch aan staantafels

Lunch aan staantafels

Lunch Zitjes

Lunch Zitjes

Presentatie door lkol Piet Klein

Presentatie door lkol Piet Klein

2de SFC-dag 2023 in sfeer van reünie

Vanwege het grote aantal aanmeldingen voor de SFC-dag (de jaarlijkse dag die aan de SFC-begunstigers wordt aangeboden), moest deze over twee dagen gehouden worden. De dag stond gepland bij de Defensie Para School (DPS) en het aantal deelnemers was te groot om in één keer te ontvangen. 27 oktober was de eerste groep te gast. 8 december was het de beurt aan de tweede groep.

En ook deze dag werd een memorabele dag met een kijkje achter de schermen bij de paraschool. Het bestuur van SFC had de twee groepen dusdanig ingedeeld dat veel van de oud-commando’s onder de begunstigers, deze tweede dag waren uitgenodigd. Daardoor kreeg de dag een klein reünie-tintje. En ook deze dag had het team van commandant DPS, lkol Piet Klijn, er alles aan gedaan om het de gasten naar de zin te maken.

De dag verliep grotendeels hetzelfde als de eerste dag op 27 oktober met heldere informatie over het werk van de DPS. Ook nu was een onderdeel van het programma de toelichting op het boek Topi Merah door de auteur Siebe Postma. Bijzonder deze dag was de aanwezigheid hierbij van de 98-jarige Loek Middel. Hij werd ingezet tijdens de politionele acties in Indië. Daarbij maakte hij vier operationele parasprongen. Loek Middel bleek nog helder van geest en vertelde tijdens de toelichting van het boek met duidelijke stem over zijn ervaringen tijdens de diverse acties hetgeen een waardevolle aanvulling was op de uitlegdoor de auteur. Bij die operationele sprongen belandde hij een keer boven in een boom en viel ook een keer dwars door het dak van een éénkamer-woning waar een oudere heer in bed lag. Loek vertelde ook over acties die hij meemaakte. De luisteraars hingen daarbij aan zijn lippen. Na zijn terugkeer uit Indië kwam hij bij het KCT terecht als sergeant verbindingen.

Tijdens de afsluitende borrel van deze SFC-dag konden de kopers van het boek Topi Merah hun exemplaar laten signeren door Loek Middel en door auteur Siebe Postma. Velen maakten daar gebruik van. Met ook nog een boek als presentje van De Commandostichting togen velen tevreden huiswaarts. Maar niet voordat zij de commandant van DPS met zijn team dank hadden gezegd voor de geweldig ontvangst en de bijzondere informatieve dag.

Wil jij volgend jaar ook op de SFC-dag aanwezig zijn? Word dan begunstiger van De SFC. Het is een investering in onszelf.

Sfcdag 2023 Dec 01
Sfcdag 2023 Dec 02
Sfcdag 2023 Dec 03
Sfcdag 2023 Dec 04
Sfcdag 2023 Dec 05
Sfcdag 2023 Dec 06
Sfcdag 2023 Dec 07
Sfcdag 2023 Dec 08
Sfcdag 2023 Dec 09
Sfcdag 2023 Dec 10
Sfcdag 2023 Dec 11
Sfcdag 2023 Dec 12
Sfcdag 2023 Dec 13
Sfcdag 2023 Dec 14
Sfcdag 2023 Dec 15
Sfcdag 2023 Dec 17
Sfcdag 2023 Dec 18
Sfcdag 2023 Dec 22
Sfcdag 2023 Dec 23

SFC-DAG 2022

Vrijdag 7 oktober 2022 was er voor de SFC-begunstigers weer een zeer geslaagde dag georganiseerd.

Voor de jaarlijkse SFC-dag waren de begunstigers van het SFC dit jaar te gast op de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal. Het werd een bijzondere dag met informatie over het werk van de Operators anno 2022 met als afsluiting een lezing over de evacuatie van Kaboel door een van de commando’s die daarbij betrokken was.

WELKOM

Hartelijke begroetingen van oude bekenden bij binnenkomst in de kantine. De sfeer onder de ca 125 deelnemers die zich hebben aangemeld voor deze SFC-dag lijkt een reünie. Na de koffie met cake worden ze welkom geheten bij het KCT door de lkol. Landman. Vervolgens is er een kort welkomstwoord van voorzitter Leen Vroegop en geeft penningmeester Evert Top een overzicht van de ontwikkelingen van zowel de financiën als de aanwas van begunstigers. Het thema van deze dag is verder gericht op de opleiding van de Commando Speciale Operaties (CoSpecOps) en de operationele ervaring van de evacuatie in Kaboel.

VO, ECO EN VCO

Het programma begint met een inkijk in een aantal elementen van de VO, de ECO en de VCO door commandant ECO Rob. Zo is de ECO in de basis nog steeds dezelfde zoals die altijd is geweest, maar met ervaringen van missies aangepast. En is het opmerkelijk dat de laatste 7 lichtingen 75% uitvallers kende. Interessant is ook dat Kamp van Koningsbrugge (KvK) wel voor meer aanmeldingen zorgde, maar niet meer geschikte kandidaten opleverde. “Te veel entertainment. Wij zoeken mensen die geschikt zijn om ons werk te doen. Geen van de deelnemers aan KvK is daarvoor geschikt, ook niet die het daar gehaald hebben.”

SPECIFIEKE OPLEIDINGEN

Na de info over de ECO wordt de groep in drieën opgedeeld om in carrousel de displayruimte en de twee schietbanen te bezoeken. Buiten de displayruimte is er uitleg over de Vector, het voertuig dat speciaal voor en door de commando’s is ontwikkeld, en over quads en motoren die bij het KCT in gebruik zijn. Binnen is alle informatie te vinden over de specifieke opleidingen van de operators. Na het eerste van de drie onderdelen kunnen allen genieten van een gezamenlijke lunch in de kantine.

SNIPER EN ASSAULT-OPLEIDING

Na de lunch is in schietbaan1 een presentatie over de opleiding tot sniper en uitleg over de wapens die in gebruik zijn. De bezoekers mogen daarbij zelf door de telescopen van de wapens kijken en ervaren hoe het is om met zo’n modern schiettuig om te gaan. In schietbaan 2 krijgen de bezoekers uitleg over de assault-opleiding. Eerst is er een film waar de bezoekers ademloos naar kijken daarna volgt uitleg hoe de commando leert schieten, over de fysieke training met veel interval, tactieken en gevechtstraining. Het zijn indrukwekkende ervaringen voor de bezoekers.

KABOEL LEZING

Als laatste programmaonderdeel geeft kapitein Floris een lezing over de evacuatie van Kaboel. Hij is één van de commando’s die daarbij betrokken was. De schokkende beelden op het scherm met daarbij het indringende geluid zorgt voor stilte in de zaal. De kapitein vertelt over zijn ervaringen tijdens de evacuatie. Het is een boeiende verhaal waarbij de toehoorders aan zijn lippen hangen.

ZEER GESLAAGDE DAG

Ter afsluiting is er nog een borrel en een hapje om gezellig nog wat na te praten. Een bijzonder geslaagde dag voor de SFC-begunstiger. Wil jij volgend jaar ook bij de SFC-dag aanwezig zijn? Geef je dan op als begunstiger. 

SFC-DAG 2021

Vrijdag 29 oktober was er voor de SFC-begunstigers een mooie dag georganiseerd.
In het Bevrijdingsmuseum in het Zeeuwse Nieuwdorp, kwamen ruim 100 begunstigers bijeen.

Hartelijke ontmoetingen

Bij de ontvangst, met koffie en een Zeeuwse bolus in de kantine van het museum, zijn de ontmoetingen hartelijk. Van de gelegenheid om bij te kletsen, wordt enthousiast gebruik gemaakt. Vanwege Covid-19 is het immers alweer twee jaar geleden dat er een bijeenkomst van de begunstigers plaats kon vinden. 

Woord van welkom

 Na de huishoudelijke mededelingen van secretaris Ron Aartsen, verplaatst het gezelschap zich naar de filmzaal waar voorzitter Leen Vroegop zijn welkomstwoord begint met het vragen van een minuut stilte voor de onlangs onverwacht overleden voorzitter van de SFC-ambassadeurs, Pieter van Amerongen. Als de voorzitter het bestuur heeft voorgesteld aan zijn gehoor, geeft penningmeester Evert Top een toelichting op het gespaarde kapitaal en de ontwikkeling ervan. Ook de aanwas van begunstigers en de opbouw in leeftijd komen voorbij.

Battlefieldtour

Na de ontvangst is er gelegenheid om het geweldig mooie Bevrijdingsmuseum te bezoeken. Het museum is ruim opgezet. Vanaf de binnenkomst tot de collectie die buiten is opgesteld, wordt een goed en chronologisch beeld geboden van het verloop van de bezetting en de uiteindelijke bevrijding van Walcheren. Na de lunch staan de bussen klaar om de groep te verplaatsen naar Uncle Beach in Vlissingen, waar bij het monument een Battlefieldtour wordt gegeven door Dré Nagtegaal en Richard Brouwer. Na een kijkje in de molen en de naastgelegen bunker wordt de terugrit aanvaard naar het museum om de dag af te sluiten met een hapje en een drankje. 

Aanmelden voor de goede zaak

Het was een mooie dag voor de begunstigers. Voor de SFC-dag van volgend jaar heeft het bestuur al plannen. Wil jij die dag er ook bij zijn? Meld je dan aan als begunstiger van de SFC. Het is voor de goede zaak. Een investering in onszelf.