sfc logo tekst

korps commando troepen

LEZINGEN

Tot op het laagste niveau zijn onze commando’s toegewijd aan de missie. Uit het zicht van hun leidinggevenden, ver van huis en met gevaar voor eigen leven. Hoe krijgt het KCT dat voor elkaar? Hoe sterk moet je dan zijn als team? Hoe sterk bent u zelf en hoe sterk is uw team? Heeft u de behoefte om uzelf en uw team de spiegel voor te houden? Met elkaar een unieke lezing te volgen? 

Lezingen zijn ‘custom-made’ en kunnen worden verzorgd door Generaal bd. Peter van Uhm en Lt. Generaal bd Mart de Kruif, door actief dienende operators en door bestuursleden / ambassadeurs.
De rode draad in de lezingen zijn de parallellen tussen het managen van een onderneming en het operationele optreden van het KCT.

Lezingen ‘op maat’ zijn noodzakelijk omdat de aandacht slechts beperkt kan worden vastgehouden. Er moeten keuzes worden gemaakt.

De ontstaansgeschiedenis, de jaren vijftig,  de waarneming-verkennings-periode, de transitie van commando’s naar Special Forces,  de ervaringen in Irak & Afghanistan kunnen richting geven aan een boeiende presentatie.

Heeft u interesse in een lezing?

Maak dan gebruik van onze expertise en informeer naar onze mogelijkheden.

Alle lezingen vallen onder verantwoordelijkheid en regie van onze Stichting.

EERSTE LEZING ONDER LEIDING VAN DE SFC

23 oktober 2017

De Stichting Fondswerving Commandogemeenschap (SFC) heeft naast het werven van begunstigers de activiteiten uitgebreid met het aantrekken van bijzondere begunstigers. Dit wordt onder andere gestalte gegeven door het houden van lezingen over het KCT ten behoeve van bedrijven, instanties etc. Het organiseren van lezingen zorgt voor extra inkomsten en zal vier keer per jaar plaatsvinden.

Op 11 oktober heeft de SFC met medewerking van het KCT en het comité van aanbeveling, generaal bd Peter van Uhm en luitenant generaal bd Mart de Kruif, haar eerste lezing over “het Korps achter de schermen” verzorgt. De Heerensociëteit Amicitia in Amersfoort had de primeur.

De opzet van de lezingen is om een inkijk te geven in de opleiding en activiteiten van het KCT. De lezingen worden qua inhoud steeds op de doelgroep afgestemd. De rode draad is een uitleg van beide generaals waarom Nederland speciale eenheden heeft en hoe de SF vanuit het politiek strategisch niveau wordt aangestuurd. In presentaties van leden van het KCT wordt uitgelegd wat het DNA is van het Korps met daarin centraal de opdracht en de kernwaarden.

Ook komt een commandant van een Special Operations Land Task Group (SOLTG) aan het woord met een uitleg over de vertaalslag van de intenties vanaf het hoogste niveau naar speciale operaties in het operatiegebied. Tevens wordt aandacht besteedt aan de dilemma’s waar een C-SOLTG tegen aan loopt tijdens de voorbereiding en uitvoering van zijn missie. De laatste spreker is een ploeglid of ploegcommandant met een persoonlijk verhaal over een missie. In een forumdiscussie kunnen sprekers ingaan op vragen uit de zaal. De sprekers proberen zoveel mogelijk parallellen te leggen naar organisaties in de burgermaatschappij.

De opkomst in de Heerensociëteit Amicitia was met meer dan 100 leden onverwacht groot. Het publiek heeft met ingehouden adem naar de lezing geluisterd. Aan het eind van de ruim twee uur durende lezing waren de complimenten dan ook niet van de lucht.

Copyright 2022 © SFC   |   Powered by: Somerwil