Skip to main content

sfc logo tekst

korps commando troepen

MISSIE SFC

Stichting Fondswerving en –beheer Commandogemeenschap

Omdat het begunstigersbestand van De Commandostichting in de toekomst terug zal lopen vanwege de geringe aanwas van commando’s sinds de opkomstplicht is opgeschort, is in 2015 de Stichting Fondswerving en – beheer Commandogemeenschap (SFC) opgericht. 

De SFC is dynamisch, heeft een onafhankelijk, ondernemend bestuur en enthousiaste ambassadeurs. Zij zetten zich gezamenlijk in met het organiseren van activiteiten om begunstigers te verwerven en daarmee de commandogemeenschap vitaal te houden.

De doelstelling van de stichting is om gelden te genereren waarvan in de toekomst de rendementen aan De Commandostichting ten goede komen om de werkzaamheden te waarborgen. Het vergaarde kapitaal blijft onaangeroerd.  

Natuurlijke personen van zowel binnen de commandogemeenschap als daarbuiten kunnen begunstiger worden van de SFC. Als begunstiger draag je jaarlijks €.100,00 bij. Dit bedrag komt in zijn geheel ten goede aan de vermogensopbouw van de SFC. De kosten van de stichting worden tot het absolute minimum beperkt en voor zover die toch nodig zijn worden ze vergoed uit een separate begroting. Elke bijdrage blijft dus te allen tijde in stand voor het oorspronkelijke doel.

Je ontvangt

Bij aanmelding als SFC-begunstiger ontvang je de unieke draagspeld ‘Commandovriend’ en elk kwartaal het magazine De Groene Baret van Het Korps Commandotroepen en De Commandostichting. Daarnaast ontvang je elk jaar een uitnodiging voor het bijwonen van de zeer speciale  SFC-begunstigersdag. Deze wordt gehouden op de Engelbrecht van Nassaukazerne, de thuisbasis van het Korps Commandotroepen, of op een andere passende locatie.