Skip to main content

sfc logo tekst

korps commando troepen

Wat is onze missie,
waar staan we voor?

Wie zijn we? Stichting Fondswerving en -Beheer Commandogemeenschap (SFC).

Omdat het begunstigersbestand van De Commandostichting in de toekomst terug zal lopen vanwege de geringe aanwas van nieuwe commando’s sinds de opkomstplicht is opgeschort, is in 2015 de Stichting Fondswerving en – beheer Commandogemeenschap (SFC) opgericht.

Wij zijn als stichting direct gelieerd aan de Commandostichting (COS) en daarmee aan het Korps Commandotroepen (KCT).

Zowel bestuur als ambassadeurs zijn vrijwilligers en zij verrichten hun werkzaamheden kostenloos.

 

Wat doen we?

Wij genereren stamkapitaal door middel van fondswerving, waarvan het rendement ten goede komt aan de Commandostichting (COS) om daarmee de continuïteit en activiteiten van de Commandostichting te waarborgen.

Waar staat de Commandostichting voor?

 1. Het behartigen van de belangen van de doelgroep (iedereen die bij het Korps Commandotroepen in actieve dienst is of heeft gediend) met speciale aandacht voor erkenning, waardering en zorg voor de veteranen.
 2. Ondersteuning op sociaal vlak van (oud) commando’s die als gevolg van  beroepsuitoefening de dienst hebben (moeten) verlaten.
 3. Het bevorderen van de kameraadschap en onderlinge steunverlening van de doelgroep door het uitvoeren van verschillende activiteiten, zoals de uitgave van het magazine “De Groene Baret” en de organisatie van de vijfjaarlijkse reünie.
 4.  De voortzetting van de tradities en de bevordering van de goede naam van het Korps Commandotroepen, door o.m. een historische collectie in stand te houden en herdenkingen te organiseren.

De SFC realiseert haar inkomsten door vaste jaarlijkse bijdragen van Begunstigers en Bijzonder Begunstigers, alsmede variabele inkomsten door lezingen & trainingen, donaties en legaten.

Wie zijn onze belangrijkste doelgroepen voor fondswerving?

 • Oud-commando’s
 • (Oud) SF-Operators
 • Natuurlijke personen, zonder commando-achtergrond
 • Bedrijven en instellingen (Rechtspersonen)

Wat bieden wij onze Begunstigers en Bijzonder Begunstigers?

 • Draagspeld ‘commandovriend’
 • Magazine De Groene Baret (verschijnt 4 maal per jaar)
 • Begunstigers: jaarlijkse SFC-dag (commando gerelateerd)
 • Bijzonder Begunstigers (met gast): jaarlijkse SFC-dag + jaarlijkse bijeenkomst (lezingen KCT)

Wat is onze visie?

 • Wij zijn trots op ons Korps, onze geschiedenis, tradities en daden.
 • Wij hebben de ambitie om voldoende stamkapitaal te realiseren zodat van het rendement de kosten van de Commandostichting ook in de toekomst betaald kunnen worden.
 • Daar geloven wij in en daar zetten wij ons voor in, omdat we een paar sterke argumenten hebben:
  • Wij zijn direct gelieerd aan de Commandostichting en het Korps Commandotroepen.
  • Wij zijn toegankelijk voor iedereen die respect en waardering heeft voor het Korps Commandotroepen.
  • Wij hebben structurele inkomsten van onze begunstigers en bijzonder Begunstigers.
  • Wij zijn vrij om door te ontwikkelen (bijv. naar het sociale aspect).
  • Wij hebben een aansprekend committee van aanbeveling: generaal b.d. Peter van Uhm en luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif.
  • Wij hebben SF-iconen die zich aan ons verbonden hebben: luitenant-kolonel Gijs, majoor Marco, sergeant-majoor Tom, sergeant 1 Rembrandt.