Skip to main content

sfc logo tekst

korps commando troepen

Comité van aanbeveling

De SFC dient een belangrijk doel, namelijk het ook in de toekomst bij elkaar houden van de commandogemeenschap. De SFC heeft daartoe onder anderen een Comité van Aanbeveling in het leven geroepen. Aan bekende personen wordt gevraagd of zij zich kunnen vinden in de doelstelling en de wijze waarop de SFC daaraan bijdraagt. Wij zijn verheugd dat de Generaal b.d. P.J.M. van Uhm en de Luitenant-Generaal b.d. M. de Kruif hebben toegezegd om als eersten zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling van de SFC. Het comité zal tijdens activiteiten die zich daarvoor lenen de SFC uitdragen en zal waar mogelijk participeren in de jaarlijkse SFC-dag.

De bereidheid van deze generaals om hun naam aan de SFC te verbinden is veelzeggend. Wij hopen dat velen onder u daarin een signaal zien begunstiger van de SFC te worden, zodat wij met elkaar de commandogemeenschap ook in de toekomst vitaal kunnen houden.

PETER VAN UHM

GENERAAL B.D.

Allereerst wil ik het hele Korps Commandotroepen, zowel actief-dienenden, oud-commando’s als ondersteuners van harte feliciteren met de Militaire Willems-Orde die het Korps is toegekend voor de operaties in Afghanistan. Een terechte erkenning en een onderstreping van wat de commando’s die individueel al een dapperheidsonderscheiding ten deel viel allemaal hebben gezegd: “ik deed het niet alleen, ik deed het met mijn maten!”

Ik mocht gedurende langere tijd als C-Las en CDS nauw betrokken zijn bij deze operaties en ik weet dat deze toekenning zeer verdiend is. Ik hoop dat het thuisfront maar ook zij die gewond zijn geraakt of problemen hebben gekregen na de uitzending, deze toekenning als een steun in de rug ervaren. Zeer zeker hoop ik dit voor de nabestaanden van Kevin van de Rijdt. Laten wij niet vergeten dat het werk van onze commando’s altijd met risico’s is omgeven en dat helaas soms een hoge prijs wordt betaald.

Ongeveer tegelijkertijd met het bekend worden van het mooie nieuws over de MWO, werd ik benaderd door Leen Vroegop, de voorzitter van de Stichting Fondswerving en -beheer Commandogemeenschap (SFC). Het was meteen al leuk om iets van Leen te horen want wij hebben samen onze SMO-opleiding gevolgd. Hij vroeg mij of ik wilde toetreden tot het Comité van Aanbeveling van de stichting.  Alleen al voor “de goede oude tijd” en mijn warme gevoelens voor het Korps heb ik in beginsel ja gezegd. Maar toch, ook als oud-militair doe je je huiswerk en zorg je dat de inlichtingen zo goed mogelijk op orde zijn voor je definitieve stappen zet.

Ik leerde al snel dat deze stichting goed gelieerd is aan De Commandostichting en de doelen daarvan. Ik leerde dat als deze doelen in de toekomst nog steeds haalbaar moeten blijven daar te weinig geld voor is. Dus de traditiehandhaving, de historische collectie, de vijfjaarlijkse reünies, het blad De Groene Baret, maar ook de inspanningen op het sociale vlak binnen de commandogemeenschap komen op termijn mogelijk in de problemen. Dan hebben wij het ook over iets wat iedereen aangaat: de kameraadschap en verbondenheid door de generaties commando’s heen. Zo simpel is het.

De doelen zijn helder, maar de effecten van bijvoorbeeld de kleinere aanwas aan commando’s moeten wel realistisch onder ogen worden gezien. Nu zijn commando’s niet voor één gat te vangen en hebben zij het liefst het initiatief. Problemen kent men niet, hooguit uitdagingen. Commando’s zijn juist opgeleid en gevormd om, vaak zonder steun van anderen, samen hun doelen te halen waarbij de effecten goed in het oog worden gehouden. Er moest wat gebeuren. Juist daarom is deze stichting opgericht. Ik ben dan ook vol overtuiging lid geworden van het Comité van Aanbeveling.

Het voert nog te ver om te stellen dat het nu of nooit is, maar vooruit zien is wel regeren. De SFC heeft begunstigers nodig die 100 euro per jaar willen bijdragen. Bijzondere begunstigers die eenmalig een donatie van minimaal 1.000 euro geven zijn ook van harte welkom. Dus weet u nog iemand of een bedrijf met een positieve houding voor het Korps die graag wil helpen, laat ze zich aanmelden als bijzondere begunstiger. Dit is nodig om zeker te stellen dat de Commandostichting financieel vitaal blijft en ook financieel onafhankelijk van anderen. Het is net als met de dapperheidsonderscheidingen: je doet het samen met de maten! Toon ook nu die kameraadschap!

Generaal b.d. P.J.M. van Uhm
Lid Comité van Aanbeveling SFC

MART DE KRUIF

LUITENANT-GENERAAL B.D.

Als Leen Vroegop contact met je opneemt, is dat meestal niet voor niets. Via Peter van Uhm werd ik benaderd om zitting te gaan nemen in het Comité van Aanbeveling van de Stichting Fondswerving en –beheer Commandogemeenschap (SFC). Nu wordt ik vaak voor dit type banen gevraagd en meestal weiger ik dan beleefd. Maar niet bij Leen. Niet alleen om Leen als persoon, maar ook omdat ik mij verbonden en (nog steeds een beetje) verantwoordelijk voel voor het wel en wee van onze collega’s. Militairen zijn doorgaans rare mensen. En dat is terecht, want het is het enige beroep waarbij de opdracht boven alles gaat, ook de eigen veiligheid. Dat betekent ook dat de offers groot kunnen zijn, zonder garantie op succes. Niemand vraagt dat van zijn mensen, alleen militairen dienen op deze wijze de vrede, de vrijheid en ons land.

Wat het betekent om te dienen als de Zwaardmacht van Nederland heb ik van nabij mogen meemaken, in al zijn intensiteit in Bosnië en vooral  Afghanistan. En de top van de speer is het KCT. Daar wordt bij extreme acties een ultieme inzet verlangd, soms met grote offers. Maar veel vragen betekent ook goed zorgen voor je mensen. In een Commando-gemeenschap met een relatief kleine omvang is het daarom des te belangrijker dat die zorg goed, robuust en omvangrijk is georganiseerd. Dat doet de SFC. Zorgen voor de mensen die het land hebben gediend. Door een zetje in de rug, een goed gesprek, zorg voor de familie, steun als dat nodig is.

Als je gevraagd wordt daaraan een steentje bij te dragen, is dat geen verplichting, maar een eer.

Luitenant-Generaal b.d. M. De Kruif
Lid Comité van Aanbeveling SFC


Comite van aanbeveling