Skip to main content

sfc logo tekst

korps commando troepen

WORD COMMANDOVRIEND

Word begunstiger van de SFC en help daarmee de commandogemeenschap

Mocht je eerst meer informatie willen, neem dan gerust contact met ons op. 

WORD
SFC BEGUNSTIGER

Je bijdrage is € 100 per kalenderjaar. Het begunstigerschap betekent een bijdrage leveren aan het in stand houden van de commandogemeenschap.

Begunstigers worden jaarlijks uitgenodigd voor de speciale SFC-dag, krijgen De Groene Baret toegestuurd (wordt 4 x per jaar uitgegeven) en ontvangen de speciale, uniek genummerde, begunstigersspeld.

STEUN DE SFC

WORD BEGUNSTIGER

Geweldig dat je begunstiger van de SFC wilt worden. 

Aanmelden kan door het invullen en versturen van het elektronische formulier:

WORD BIJZONDERE
SFC BEGUNSTIGER

Je bijdrage is (minimaal) € 1000 per kalenderjaar. Het begunstigerschap betekent een grote bijdrage leveren aan het in stand houden van de commandogemeenschap.

Begunstigers worden jaarlijks uitgenodigd voor de speciale SFC-dag, krijgen De Groene Baret toegestuurd (wordt 4 x per jaar uitgegeven) en ontvangen de speciale, uniek genummerde, begunstigersspeld.

STEUN DE SFC

WORD BIJZONDERE BEGUNSTIGER

Meer dan geweldig dat je bijzondere begunstiger van de SFC wilt worden. 

Aanmelden kan door het invullen en versturen van het elektronische formulier:

DRAAGSPELD

Als blijk van waardering ontvangt iedere begunstiger de draagspeld ‘Commandovriend’.

 Deze draagspeld is uniek en persoonlijk:

  • Uniek omdat de achterzijde van de draagspeld is voorzien van uw persoonlijke begunstigersnummer.
  • Persoonlijk omdat de draagspeld uw vriendschap met het Korps Commandotroepen zichtbaar maakt.

En als iemand uw draagspeld opmerkt en er een opmerking over maakt, vertel dan de oorsprong van de draagspeld: Bosnië.

In 1997 kreeg het detachement KCT in Bosnië te maken met een internationaal uit te voeren SF-opdracht. De toenmalige commandant schrijft in zijn boek:

‘Vlak voordat ik naar Bosnië vertrok kreeg ik een doos met Groene baret-speldjes met de boodschap: je weet nooit waar het goed voor is. Er zaten er wel een paar honderd in. Inmiddels waren we er bij het uitvoeren van SF-opdrachten achter gekomen dat we sterk afhankelijk waren van de medewerking van iedereen om ons heen. We gaven voorlichting omtrent de situatie in Bosnië aan de volledige bezetting van de compound. Elke chauffeur die iets bijzonders meemaakte kwam dat aan ons vertellen. Als we een observatiepost (OP) moesten inrichten in een verlaten huis moest er altijd iemand mee van de Explosieve Opruimings Dienst (EOD). Kortom, we hadden iedereen, als we in de massa op wilden gaan, wel nodig.

Om die mannen en vrouwen te bedanken vroegen we ze bij ons in de bar te komen. Het aanwezige detachement trad dan volledig aan. De betreffende persoon werd naar voren gehaald en kreeg de KCT-draagspeld aan de achterzijde van zijn revers gespeld en werd door mij benoemd tot “Vriend van het KCT”. Kwam hij ergens in de problemen en waren er commando’s in de buurt hoefde hij alleen maar zijn speldje te laten zien en hulp werd geboden. Men was beretrots op dat speldje!’

Nu, zo'n  jaar later, is er nog niets veranderd.

We hebben ‘Commandovrienden’ nodig om het KCT tot in lengte van jaren te ondersteunen. De draagspeld blijkt tijdloos te zijn.


DE GROENE BARET

‘De Groene Baret’ wordt uitgegeven door en onder verantwoording van De Commandostichting, met evenals als doel ook de begunstigers van SFC zo goed mogelijk voor te lichten over heden en verleden van het Korps.

Daarnaast wordt ‘De Groene Baret’ verspreid over civiele en militaire instanties die een relatie hebben met het Korps Commandotroepen c.q. De Commandostichting.

De Groene Baret wordt 4 x per jaar uitgegeven.
In principe op de laatste vrijdag/zaterdag van de maanden maart, juni, september en december. De Groene Baret ontvang je met een extra blanco omslag, ook met ons blad laten we zien dat het om de inhoud gaat en niet om de buitenkant.

Klik op de afbeelding voor een bladerbare editie van 'n
DE GROENE BARET. 


SFC-DAG

Jaarlijks organiseren we voor onze begunstigers een speciale dag: de SFC-dag. Tijdens deze dag wordt een interessant programma gepresenteerd en ontmoet u mede-commandovrienden en (oud-)commando’s.

Een perfecte dag om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten. Uiteraard informeren we die dag onze begunstigers ook over het wel en wee van de SFC. 

Deze speciale dag wordt zeer gewaardeerd, door jong en oud(er).