Skip to main content

sfc logo tekst

korps commando troepen

Niet één, maar twee geweldig mooie SFC-dagen!

1ste SFC-dag 2023

De administratie van de Stichting Fondswerving en -beheer Commandogemeenschap (SFC) mocht het afgelopen jaar een groot aantal begunstigers bijschrijven. Dat resulteerde ook in een recordaantal bezoekers dat de SFC-dag wilde bijwonen en daarom konden die niet op één dag ontvangen worden. Daarom moest de SFC-dag in twee dagen opgesplitst worden. De eerste SFC-dag was op 27 oktober.

De begunstigers van de SFC waren dit jaar te gast bij de Defensie Para School (DPS) in Breda. De DPS komt voort uit de Para-instructiegroep (PIG) van het KCT. De PIG verzorgde vele jaren de para-opleiding voor militairen ingedeeld bij het KCT en later ook voor het Korps Mariniers. Onder andere met de oprichting van de Luchtmobiele Brigade, werd besloten de PIG in een “Defensiejasje” te gieten. De DPS is nog altijd een overwegend KCT gerunde entiteit, inmiddels met domicilie op de Seeligkazerne in Breda.

In het ietwat gedateerde gebouw (DPS wacht op de bouw van een nieuw onderkomen in Eindhoven) kregen de bezoekers een inkijk in het functioneren van de paraschool. De huidige DPS beschikt thans over veel meer middelen die in de zogenaamde derde dimensie worden gebruikt. Voor de begunstigers van SFC had commandant van DPS Lkol Piet Klein met zijn staf een informatief en leerzaam roulatieprogramma samengesteld.

De bezoekers waren opgedeeld in 2 groepen, die onderling weer waren opgedeeld in groepen A,B,C. Daardoor kon met kleine groepen de diverse onderdelen bezocht worden waarbij de bezoekers een beeld kregen van de para ondersteuningsgroep. Een kit lay out met de vele verschillende valschermen automatische opening (AO) en vrije val (VV), het onderhoud van het materiaal, de para-pakafdeling en herstelafdeling. Verbazing was er over de geavanceerde materialen die nu ter beschikking staan. Zoals de bevoorrading waarbij materialen en zelfs voertuigen, tot wel 2000 kg, vanaf grote hoogte gedropt worden en computergestuurd zelfstandig hun weg zoeken naar de landingsplaats. Bij de boeiende uitleg door de DPS-staf hing iedereen aan hun lippen.

Als laatste gaf de schrijver van het boek Topi Merah, Siebe Postma, een lezing over de acties, en in het bijzonder de actiesprongen van de para-commando’s tijdens de politionele acties, in Indië. De bijzondere dag werd afgesloten met een gezellig borreluur. Bij het afscheid kregen Lkol Piet Klein en zijn staf veel complimenten voor de geweldig ontvangst en de leerzame dag.

Een bijzonder geslaagde dag voor de SFC-begunstiger, mogelijk gemaakt door de medewerking van DPS. Wil jij volgend jaar ook bij de SFC-dag aanwezig zijn? Geef je dan op als begunstiger. Het is een investering in onszelf.

Welkom door voorzitter Leen Vroegop

Welkom door voorzitter Leen Vroegop

Evert met cijfers van de SFC

Evert met cijfers van de SFC

Uitleg op de herstelafdeling

Uitleg op de herstelafdeling

Lunch met o.a. Ruud en Rembrandt

Lunch met o.a. Ruud en Rembrandt

In de parahal

In de parahal

Op de parapak-afdeling

Op de parapak-afdeling

Commandofilm Jaren 80

Commandofilm Jaren 80

Kit lay out in de parahal

Kit lay out in de parahal

Lunch aan staantafels

Lunch aan staantafels

Lunch Zitjes

Lunch Zitjes

Presentatie door lkol Piet Klein

Presentatie door lkol Piet Klein

2de SFC-dag 2023 in sfeer van reünie

Vanwege het grote aantal aanmeldingen voor de SFC-dag (de jaarlijkse dag die aan de SFC-begunstigers wordt aangeboden), moest deze over twee dagen gehouden worden. De dag stond gepland bij de Defensie Para School (DPS) en het aantal deelnemers was te groot om in één keer te ontvangen. 27 oktober was de eerste groep te gast. 8 december was het de beurt aan de tweede groep.

En ook deze dag werd een memorabele dag met een kijkje achter de schermen bij de paraschool. Het bestuur van SFC had de twee groepen dusdanig ingedeeld dat veel van de oud-commando’s onder de begunstigers, deze tweede dag waren uitgenodigd. Daardoor kreeg de dag een klein reünie-tintje. En ook deze dag had het team van commandant DPS, lkol Piet Klijn, er alles aan gedaan om het de gasten naar de zin te maken.

De dag verliep grotendeels hetzelfde als de eerste dag op 27 oktober met heldere informatie over het werk van de DPS. Ook nu was een onderdeel van het programma de toelichting op het boek Topi Merah door de auteur Siebe Postma. Bijzonder deze dag was de aanwezigheid hierbij van de 98-jarige Loek Middel. Hij werd ingezet tijdens de politionele acties in Indië. Daarbij maakte hij vier operationele parasprongen. Loek Middel bleek nog helder van geest en vertelde tijdens de toelichting van het boek met duidelijke stem over zijn ervaringen tijdens de diverse acties hetgeen een waardevolle aanvulling was op de uitlegdoor de auteur. Bij die operationele sprongen belandde hij een keer boven in een boom en viel ook een keer dwars door het dak van een éénkamer-woning waar een oudere heer in bed lag. Loek vertelde ook over acties die hij meemaakte. De luisteraars hingen daarbij aan zijn lippen. Na zijn terugkeer uit Indië kwam hij bij het KCT terecht als sergeant verbindingen.

Tijdens de afsluitende borrel van deze SFC-dag konden de kopers van het boek Topi Merah hun exemplaar laten signeren door Loek Middel en door auteur Siebe Postma. Velen maakten daar gebruik van. Met ook nog een boek als presentje van De Commandostichting togen velen tevreden huiswaarts. Maar niet voordat zij de commandant van DPS met zijn team dank hadden gezegd voor de geweldig ontvangst en de bijzondere informatieve dag.

Wil jij volgend jaar ook op de SFC-dag aanwezig zijn? Word dan begunstiger van De SFC. Het is een investering in onszelf.

Sfcdag 2023 Dec 01
Sfcdag 2023 Dec 02
Sfcdag 2023 Dec 03
Sfcdag 2023 Dec 04
Sfcdag 2023 Dec 05
Sfcdag 2023 Dec 06
Sfcdag 2023 Dec 07
Sfcdag 2023 Dec 08
Sfcdag 2023 Dec 09
Sfcdag 2023 Dec 10
Sfcdag 2023 Dec 11
Sfcdag 2023 Dec 12
Sfcdag 2023 Dec 13
Sfcdag 2023 Dec 14
Sfcdag 2023 Dec 15
Sfcdag 2023 Dec 17
Sfcdag 2023 Dec 18
Sfcdag 2023 Dec 22
Sfcdag 2023 Dec 23