Skip to main content

sfc logo tekst

korps commando troepen

Good old times

Hans Jakobs van KCT lichting 81-6 (ook weer zo'n geweldige lichting met prachtige kerels en nog steeds innig met elkaar verbonden) heeft, zo'n zeven jaar geleden alweer, in vijf delen de reunie van het 40 jaar bestaan van het KCT op Youtube geplaatst.

Vast en zeker is het (wederom) meer dan .. waard om weer eens terug te gaan met je herinneringen naar een bijzondere en vast ook unieke en wie weet ook wel vormende periode in ons aller leven.

Mogelijk komen ook bij jou de kernwaarden van ons Korps en dus ook van jou weer extra tot leven.

Kernwaarden Korps Commandotroepen 

Onze kracht zijn onze kernwaarden. Zij spelen een essentiële rol in het selectieproces en bepalen onze identiteit. Velen denken dat vooral het fysieke aspect het verschil maakt, maar niets is minder waar. De ware kracht en het verschil zit in de mentale component, het karakter, de wil. Commando’s moeten zelfredzaam zijn, zelfstandig denken en handelen en altijd verantwoording kunnen afleggen. ‘Wij in plaats van ik’, ‘afspraak is afspraak’ en ‘niet goed is opnieuw’ zijn leidende beginselen in de commando-opleiding en ook daarna.

Onze mensen zijn speciaal geselecteerd en hebben de zwaarste opleiding ondergaan om dit beroep uit te kunnen oefenen. Centraal in onze opleiding en in ons werk staan de kernwaarden die het fundament vormen van het KCT:

Moed, Beleid, Trouw, Eer en Trots

Moed

De commando doet wat noodzakelijk is, ongeacht de consequenties voor hemzelf.

Beleid

Doortastend handelen, onconventioneel en verrassend. De commando is altijd bereid verantwoording af te leggen voor wat hij doet.

Trouw

Trouw aan je opdracht, trouw aan je kameraden, trouw aan het Korps, trouw aan jezelf.

Eer

Het is onze eer te na op te geven en niet het beste uit onszelf te halen.

Trots

Trots op ons Korps, onze geschiedenis, tradities en daden.

Enjoy!

DEEL 1

DEEL 2

DEEL 3

DEEL 4

DEEL 5

Wil je je verbondenheid met het Korps dus ook met je bond- en lotgenoten 'n extra dimensie geven?

Overweeg dan om begunstiger van de SFC te worden en daardoor nog meer Commandovriend te worden. Een prachtige club met mensen die allen de commandogemeenschap een warm hart toe dragen los van of je nu wel of niet zelf de Groene Baret hebt. Onder elkaar zijn we namelijk vooral met elkaar verbonden met dat wat we hebben willen doen! We herinneren ongetwijfeld vast allemaal nog e.e.a. van de maten die het ook hadden moeten/kunnen halen maar door pech/ongeluk dat met hun vergelijkbare inzet, met ook het nodige karakter en dezelfde wil, gedwarsboomd zagen. Zie ook hieronder bij Pantserstorm/Gevechtscursus bij het KCT.

Raak weer meer/opnieuw verbonden met de commandogemeenschap! En wees weer eens welkom op een SFC Dag, soms op het KCT of anders op een locatie met een sterke/hechte relatie met het KCT zoals bijvoorbeeld dit jaar de Defensie Paraschool (DPS) te Breda. 

Pantserstorm/Gevechtscursus bij het KCT

We spreken ook graag de mensen aan die in het verleden de oefening Pantserstorm en/of de gevechtscursus hebben gedaan. Ook deze mensen zijn in die periode in belangrijke mate verbonden geraakt met de kernwaarden van het KCT. 

Zeker ook de oefening Pantserstorm en de gevechtscursussen voor o.a. KMA en KMS bevatten zekere vergelijkbare elementen zoals aangegeven in de inleiding van de kernwaarden:

Velen denken dat vooral het fysieke aspect het verschil maakt, maar niets is minder waar. De ware kracht en het verschil zit in de mentale component, het karakter, de wil.

Ook jullie zien we graag weer (meer) verbonden met de commandogemeenschap.

Zie het voorbeeld van het waarderen en uiten van de prestatie van het succesvol hebben volbracht van de zwaarste tweeweekse oefening van de KL, de oefening Pantserstorm!

'Zit' je op Facebook?! Kijk dan ook eens HIER.