Skip to main content

sfc logo tekst

korps commando troepen

Voormalig C-KCT Rob Querido heeft zich verbonden aan de SFC

Brigadegeneraal Rob Querido

De militaire loopbaan van Rob Querido startte in 1985 na het behalen van zijn bul aan de Koninklijke Militaire Academie. Hij deed ervaring op in een breed scala van werkzaamheden.

Rob Querido heeft een aantal leidinggevende militaire functies bekleed o.a. als militair adviseur,  als battlegroup commandant in Uruzgan en Afghanistan, als Commandant van het Korps Commandotroepen, als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en als Chef staf op het hoofdkwartier van het Duits/Nederlandse corps van de NATO

Leiderschap in tijden van crisis

Zijn ervaringen maken hem een boeiende verteller, die de verschillende aspecten van leiderschap vanuit een originele hoek toelicht.